Villkor

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som arbetsplats, arbetstitel, mailadress, telefonnummer samt ditt namn. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta er i affärssyfte.

Vi har fått dina uppgifter från vår hemsida där ni själva har valt att uppge dem. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt avtal och Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller 1 månad efter din senaste kundkontakt.
De personuppgifter vi behandlar om dig är endast avsett för bruk av Hope Media Solutions och kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan part.
Personuppgiftsansvarig är Henrik Andersson, Bromsgatan 8, 653 41 Karlstad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hopemedia.se
Du når vårt dataskyddsombud på info@hopemedia.se